Kiểm tra các danh mục sản phẩm để

Tìm hiểu thêm về sản phẩm

“Là một nhà sản xuất và nhà cung cấp hàng đầu về sản phẩm dầu mỏ, công ty này chuyên sản xuất Bitum (Nhựa đường) và Gilsonite (Nhựa đường tự nhiên). Ngoài ra, nó cung cấp một loạt các sản phẩm hóa chất và hóa dầu, bao gồm Paraffin, Sáp và Sản phẩm Khoan.”